nieuws

Zeilexcursies op het wad met ‘de Toekomst’

Foto: Vincent Zwart
Foto: Vincent Zwart

Sinds enkele weken is het a voor zowel gasten als eilanders mogelijk om een drie uur durende zeilexcursie over het Wad te maken aan boord van ‘de Toekomst’. Deze dertig meter lange en zes meter brede platbodem, gebouwd in 2001, is sinds februari van dit jaar eigendom van de Terschellinger ondernemer Gijs Boll. “De bedrijfsnaam ‘Tersailing’ had ik jaren geleden al gedeponeerd, dus onder die vlag is mijn nieuwe onderneming actief. Met twee man vaste bemanning maken we excursies waarbij de wind en het getij bepalen of we links- of rechtsuit gaan. Onderweg vertel ik de passagiers over de natuur en de aanwezigheid van scheepswrakken en als toegevoegde waarde varen we ook nog langs de zeehonden.”

Waddenvereniging steunt Folkshegeskoalle

De Waddenvereniging steunt de Folkshegeskoalle (FHS) met een voorschot van 10.000 euro voor toekomstig verblijf. De FHS zit in zwaar weer nu door de coronacrisis veel cursussen en schoolreizen niet doorgaan. Na een oproep van directeur Amarins Geveke voor steun, komt de Waddenvereniging nu in actie. Directeur Lutz Jacobi van de Waddenvereniging vindt het belangrijk de FHS te steunen: “De Folkshegeskoalle is belangrijk voor het eiland. Wij hebben de ruimtes toch nodig, en dit is een mooie manier om elkaar te helpen.” Amarins Geveke is erg ingenomen met de steun van de Waddenvereniging. ”Op de korte termijn is dit natuurlijk heel mooi voor ons banksaldo, maar op de lange termijn hebben we nu een hele fijne samenwerkingspartner, die ook nog precies past bij onze idealen.”

Eilander kinderen tekenen hun droomeiland

Normaliter worden ieder jaar de basisscholen van Terschelling bij het Oerol-festival betrokken. Helaas kon het scholenproject dit jaar, evenals Oerol zelf, niet doorgaan. “Toen dachten we: dan moeten we iets verzinnen wat de leerkrachten zelf kunnen doen met hun klas”, vertelt Antsje van der Zee van Oerol. Omdat de beschikbare tijd erg kort was (slechts drie weken) moest het in een kort tijdsbestek te realiseren zijn. “Gelukkig bleek het thema ‘Het Imaginaire Eiland’ daar heel geschikt voor”, zegt Antsje. “Want ook al is het best een ingewikkeld woord, het is een thema dat letterlijk tot de verbeelding spreekt. En dus was onze vraag aan de scholen: maak met de leerlingen hun eigen imaginaire eiland. Met andere woorden: hoe ziet jouw droomeiland eruit?”

Marc van Vliet: letterkunst in het landschap

Ook al was er dan geen ‘echt’ Oerol, hier en daar op het eiland waren wel degelijk echte Oerol-activiteiten gaande. Het grote verschil was alleen dat er dit keer geen publiek bij aanwezig was, maar een camera die alles vastlegde. Zo bouwde  kunstenaar Marc van Vliet voor Oerol dagelijks nieuwe letters in het landschap, die  werden ‘onthuld’ door middel van een kort filmpje met dichter Kasper Peters in de hoofdrol.  “Ik wilde via de ogen van Kasper het eiland laten zien”, vertelt Marc. “Zo konden we iedereen die niet kon komen toch een klein stukje Oerol 2020 meegeven.” De tien letters vormden uiteindelijk het woord ‘veerkracht’. “Want dat is wat we nodig hebben met z’n allen in deze tijden en in deze maatschappij”, aldus Marc. 

Uitbreiding kudde Exmoors en Galloways

Het begrazingsgebied bij West aan Zee en Eldorado is dit voorjaar uitgebreid met delen van de Noordsvaarder en het Groenplak. Afgelopen week zijn de eerste nieuwe Exmoor pony’s gearriveerd en aan de kudde toegevoegd. Deze week zijn ook nieuwe Galloway runderen aangekomen. Staatsbosbeheer heeft de dieren in opdracht van de Provincie Fryslân aangeschaft om in een groter deel van het duingebied de vergrassing en verruiging tegen te gaan. Deze uitbreiding is dan ook onderdeel van de maatregelen om de invloed van stikstof op de duinnatuur te verminderen. 

Extra picknickbanken in de natuur

Staatsbosbeheer heeft afgelopen week twaalf extra picknickbanken geplaatst langs de fietspaden in de duinen en de bossen van Terschelling. “We hebben dit gedaan omdat mensen in coronatijd meer de natuur in trekken en we kwetsbare stukken willen ontzien”, aldus boswachter Remi Hougee. “Daarom zijn door ons twaalf picknickbanken geplaatst, verspreid over het eiland. Daarnaast worden er op vijftien plekken boomstammen neergelegd waarop wandelaars en fietsers kunnen uitrusten.” 

Nieuwe cranberry-fietsroute

De bekende geschiedenis van de cranberry komt tot leven in een gezamenlijke actie van de VVV Terschelling en Cranberry Terschelling: een nieuwe fietsroute over het eiland langs alle plekken die te maken hebben met de cranberry. Afgelopen donderdag werd de fietsroute ‘ergens’ in de duinen van West gepresenteerd door VVV-directeur Michel Aaldering en Hans van Keulen, directeur van Cranberry Terschelling. Ook vond er de aftrap plaats van de nieuwe Terschelling Challenge. 

Landal GreenParks breidt uit op Terschelling

De Segesta Groep uit Alkmaar is inmiddels gestart met de bouwwerkzaamheden voor negentien recreateappartementen en vier twee onder één kapwoningen op West-Terschelling. Landal GreenParks gaat de verhuur van de appartementen verzorgen. Naar verwachting kunnen de eerste gasten over anderhalf jaar worden verwelkomd. ”Na decennia van planvorming wordt er eindelijk gebouwd op deze unieke locatie aan het Groene Strand op Terschelling”, aldus Jeroen Klinkert, projectontwikkelaar bij de Segesta Groep. “Met de recreatieappartementen richten wij ons op het luxe segment. Hier is enorm veel vraag naar”.

Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog

Vorige week vrijdag overhandigde Saskia Smit het eerste exemplaar van het boek ‘Dagboek van Iem Smit’ aan haar oom Hannes Smit, zoon van de in 1999 overleden Terschellinger stuurman. In het 64 pagina’s tellende boek omschrijft Iem hoe hij de bezettingsjaren op Terschelling tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft beleefd. Het idee om de aantekeningen van haar opa in boekvorm uit te brengen ontstond nadat ze in het tv-programma ‘Verborgen verleden van Nederland’ enkele fragmenten uit het dagboek van haar opa had voorgelezen. Ze kreeg daar veel leuke reacties op, en zo ontstond het idee om de aantekeningen in boekvorm uit te brengen. 

Volkshogeschool in Hoorn luidt noodklok

Om het hoofd boven water te kunnen houden, heeft de Folkshegeskoalle Schylgeralân een verzoek ingediend bij de provincie Friesland voor een financiële bijdrage van € 100.000,=. “Het exploitatietekort is een direct gevolg van de coronacrisis”, legt directeur Amarins Geveke uit. “Afgelopen winter heeft er een grote verbouwing plaatsgevonden. De plannen hiervoor zijn al ver voor de crisis gemaakt en konden worden uitgevoerd binnen de beschikbare kredietruimte. Maar doordat we gedurende een lange periode helemaal geen inkomsten hebben gehad is er nu een probleem ontstaan.”