nieuws

Nynke Spanjer ontvangt award op Noordelijk Film Festival

Afgelopen zaterdag mocht de Terschellinger filmmaakster Nynke Spanjer uit Midsland op Noorderkroon (een onderdeel van het Noordelijk Film Festival) de award voor ‘Grootste Jong Talent’ in ontvangst nemen. Zij won de award met ‘Zeemeerman’, een korte fictiefilm t over een persoon die geluiden vangt en deze opslaat zodat hij ze later weer kan beluisteren. De film is opgenomen in en om het Seinhûske op Terschelling en is tijdens het komende Filmfestival Terschelling ook te zien in de Kraak op West Terschelling. 

Gebiedsagenda voor het Waddengebied

Vorige week donderdagavond 7 november werd door gemeente Terschelling een bijeenkomst georganiseerd waarbij twee onderwerpen centraal stonden: ‘Agenda voor de Wadden’ (gebiedsagenda voor het Waddengebied) en de ‘Intergemeentelijke samenwerking’ (de samenwerking van gemeentes in het leveren van publieke diensten). Om 20.00 uur werden alle belangstellingen ontvangen met koffie, thee en wat lekkers in de Kraak te West-Terschelling. Vanuit de gemeente waren veel geïnteresseerden aanwezig, helaas kwamen er maar weinig eilanders op de uitnodiging af. 

23e Berenloop: omstandigheden beter dan verwacht

Winnaar hele marathon mannen, Olfert Molenhuis
Winnares hele marathon vrouwen, Marjan Helmantel

Er was het hele weekend regen voorspeld, en harde wind. Maar gelukkig kwam daar afgelopen zondag tijdens de 23e Berenloop maar weinig van terecht. En daar waren zowel de organisatie als de ruim 5.000 deelnemers aan de halve en hele marathon erg blij mee. Het betekende dat er prima tijden werden gelopen en de sfeer uitstekend en feestelijk was. Bij de finish in de Torenstraat was traditiegetrouw voor de lopers de rode loper uitgerold en werden alle lopers als ware winnaars onthaald. Na afloop toonde Willem Gerrits, sinds dit jaar voorzitter van de werkgroep, zich heel tevreden over het verloop van de Berenloop. “Ik kijk op een geweldig evenement terug. Ik zag bij de deelnemers vooral blije gezichten.” Ook sprak hij zijn grote dank uit aan alle vrijwilligers. “Want zonder hen zijn we niks.”

Winnaars hele marathon mannen
Winnaressen hele marathon vrouwen
Winnaars halve marathon mannen
Winnaressen halve marathon vrouwen
Terschellinger kampioenschap

Inzamelingsactie voor Lesbos groot succes

Begin oktober hoorde Sippy Dekker dat er in Heerde een grote inzamelingsactie voor het kamp Moria op Lesbos op touw werd gezet. Bij haar kwam toen de gedachte op ‘Wat daar kan moet hier ook kunnen’, waarna ze aan de slag ging. Het leverde een meer dan geslaagde actie op. Sippy schreef een berichtje in het kerkenblad ‘Op ‘e Riid’, maakte o.a. reclame via de sociale media en hoopte dat er wat binnen kwam. “Nou, dat was overweldigend”, aldus Sippy. Dankzij de belangeloze medewerking van de firma’s TST en De Vlas werd alles gratis naar Heerde vervoerd. Uiteindelijk konden er acht pallets worden geladen met in totaal ruim 180 dozen (ca. 10m3). 

Natuurwerkdag in Bijenpark Midsland

Afgelopen zaterdag werd, tegelijkertijd met de landelijke Natuurwerkdag, een natuurwerkdag georganiseerd door Klaas Sluiman in zijn Bijenpark in Midsland. Er werden maar liefst 2.650 bollen en bomen geplant door de bezoekers. “Kom binnen een paar jaar eens terug naar deze plek. Dan staat er een voedselbos”, aldus Sluiman.

Voetbalclubs wisselen shirts uit

Afgelopen zondag hebben AVV en SC Terschelling hun shirts geruild met Lynata Dijkstra van de KNVB. Ze deden dit gebroederlijk samen op Kaapsduin onder toeziend oog van de Brandaris. Dit jaar bestaat de KNVB 130 jaar en om dit te vieren wordt er een ode gebracht aan het amateurshirt. Speciaal daarvoor is er een uniek voetbalshirt ontwikkeld waarvan elke amateurvereniging er eentje krijgt. De KNVB probeert zoveel als mogelijk persoonlijk bij de clubs langs te gaan om volgens het alom bekende ritueel ‘shirtjeruilen’ de tenues van de clubs in ontvangst te nemen. 

Terschellingers bezoeken verblijfplaats van dwangarbeiders

De groep in Bomlitz. Vierde van rechts is de burgemeester van Bomlitz, Michael Lebid.

Onlangs bracht een groep van 23 Terschellingers een bezoek aan Bomlitz-Walsrode, de plaats waar Terschellinger dwangarbeiders tijdens de Tweede Wereldoorlog te werk werden gesteld. De groep bestond uit kinderen (met hun partner) en kleinkinderen van deze dwangarbeiders. In de krant van deze week een verslag van de initiatiefneemster van deze reis, Heleen Rijf.

Terschellinger boeren protesteren in Den Haag

Een groep Terschellinger boeren kwam vorige week in actie tegen de voorgenomen maatregelen van de regering ten aanzien van het stikstofbeleid. Ze reisden vorige week dinsdag met vijf trekkers vanaf Terschelling naar Den Haag. In de krant van deze week leest u een verslag van de driedaagse tocht. “We hopen dat de regering in Den Haag oren heeft naar de actievoerders, anders staan wij waarschijnlijk snel weer in Den Haag. Het was een lange reis, maar we hadden het er voor over!”, zo besluit Hilda Lok haar verslag. 

Update Boschplaatvisie

Nadat de Boschplaatvisie in november 2018 is gepresenteerd op het eiland, heeft de Provincie Fryslân het initiatief genomen verschillende maatregelen verder uit te gaan werken. Met een groep eilanders en wetenschappers is gekeken op welke manier de invloed van de zee en stuivend zand weer terug kan komen op de Boschplaat. Met de resultaten van deze bijeenkomst heeft op 30 september een veldbezoek plaatsgevonden met medewerkers van RWS, SBB, Provincie Fryslân, ecologen, wetenschappers en leden van het Platform Duurzaam Landschap Terschelling. De volgende stap is het opstellen van een projectplan met een planning en een inschatting van de kosten.