Informatie

Verschijnt iedere donderdag.
In deze ‘online’ versie treft u een verkorte versie aan van de belangrijkste nieuwsfeiten.

Weekblad de TERSCHELLINGER ®
Uitgave en hoofdredactie:
Drukkerij De Eiland-Pers
Heereweg 1 – 8891 HS Midsland – NL
Tel. 0562-448679

KvK 01050222
BTW-NR. NL803304122
RABOBANK rek.nr. NL 43 RABO 034 24 07 341
op naam van Drukkerij de Eiland-Pers

Voor algemene vragen :
Via e-mail: info@deterschellinger.nl

Aanleveren redactionele artikelen:
uiterlijk op de maandag voorafgaand, voor 17.00 uur.

Aanleveren Ingezonden Brieven:
uiterlijk op de maandag voorafgaand, voor 14.00 uur.

Aanleveren advertenties:
uiterlijk op de dinsdag voorafgaand, voor 12.00 uur:

Via e-mail: info@deterschellinger.nl

ADVERTEREN:
Alle informatie over onze voorwaarden, specificaties en tarieven kunt u hier downloaden: 
Advertentietarieven2019 weekblad de Terschellinger.

Abonnementenservice: info@deterschellinger.nl

Abonnemententarieven per 1 januari  2019:
Terschelling: € 65,00
Nederland:    € 92,50
Buitenland:  op aanvraag

Lid KVGO.
Op al onze dienstverleningen zijn de Leveringsvoorwaarden van de Grafische Industrie van toepassing.
Aanvullende Leveringsvoorwaarden abonnementen.

Disclaimer

Richtlijnen Ingezonden Brieven

Privacy Statement drukkerij de Eiland-Pers vof