Informatie / Contact

Verschijnt iedere donderdag.
In deze ‘online’ versie treft u een verkorte versie aan van de belangrijkste nieuwsfeiten.

Weekblad de TERSCHELLINGER ®

Uitgave en hoofdredactie: 
Drukkerij De Eiland-Pers

Drukkerij De Eiland-Pers
Heereweg 1 – 8891 HS Midsland – NL
Tel. 0562-448679
e-mail: info@deterschellinger.nl

Aanleveren:
redactionele artikelen:
 uiterlijk op de maandag voorafgaand, voor 17.00 uur.
advertenties: uiterlijk op de dinsdag voorafgaand, voor 12.00 uur:
ingezonden brieven: uiterlijk op de maandag voorafgaand, voor 14.00 uur.

Bij voorkeur via e-mail: info@deterschellinger.nl

ADVERTEREN:
Klik hier om onze informatie, tarieven en specificaties voor adverteren in Weekblad de Terschellinger te downloaden.

Abonnementenservice: info@deterschellinger.nl

Abonnemententarieven per 1 januari  2021:
Terschelling: € 69,50
Nederland:    € 99,50
Buitenland:  op aanvraag

KvK 01050222
BTW-NR. NL803304122
RABOBANK rek.nr. NL 43 RABO 034 24 07 341
op naam van Drukkerij de Eiland-Pers, Midsland.

Lid KVGO.
Op al onze dienstverleningen zijn de Leveringsvoorwaarden van de Grafische Industrie van toepassing.
Aanvullende Leveringsvoorwaarden abonnementen.

Disclaimer

Richtlijnen ingezonden brieven

Privacy statement Drukkerij de Eiland-Pers vof