Zevende Springtij Forum: op zoek naar oplossingen en concrete acties

1603-springtijVan donderdag 22 tot en met zaterdag 24 september vormde Terschelling voor de zevende keer het podium voor het Springtij Forum. Op diverse locaties op het eiland kwamen over deze drie dagen verspreid zo’n 450 mensen uit de nationale en internationale duurzaamheidswereld bij elkaar. Opvallend was dat zo’n twee derde van de deelnemers voor het eerst aanwezig bleek te zijn. In zijn openingswoord heette burgemeester Bert Wassink de deelnemers van harte welkom op Ter- schelling. “U bent naar Terschelling gekomen om u te laten inspireren op uw vak- gebied en om vakbroeders en –zusters te ontmoeten. Dit eiland kan en wil u daarbij een inspirerende omgeving bieden. Het is fijn dat u hier bent en ik wens u drie geweldige dagen toe.”