Zeeliedenherdenking

Afgelopen zaterdagmiddag vond de jaarlijkse herdenking plaats van de omgekomen Terschellinger zeelieden. Dit jaar werd stilgestaan bij de omgekomen oud-leerlingen van het MIWB, de voormalige Hogere Zeevaartschool. Jan Berghuis lichtte voor een volgepakte Westerkerk de keuze toe. “Het ontbreekt ons aan de feiten en gegevens om verantwoord compleet te zijn. We moeten ons heil dus zoeken in het herdenken van de groep in zijn geheel. We kunnen de groep wel in drieën verdelen: slachtoffers op zee door scheepsongevallen en natuurgeweld; slachtoffers omgekomen door ziekte en in den vreemde begraven, en slachtoffers door oorlogsgeweld op zee en aan de wal.”