Zeeliedenherdenking in teken van de Ramp 1666

herdenking-1 herdenking-2Onder grote publieke belang-stelling vond afgelopen zaterdagmiddag de jaarlijkse Zeelieden-herdenking plaats.

Tijdens deze ceremonie wordt stil gestaan bij alle Terschellinger zee-lieden die in de loop der jaren zijn omgekomen op zee. Het thema van dit jaar lag voor de hand: de vernietiging van de Hollandse vloot op de Vlieree in het jaar 1666. Voorafgaand aan de plechtigheid bij het Zeeliedenmonument was er een samenkomst in de Westerkerk. Bij de herdenking werd de Engelse marine vertegenwoordigd door Luitenant Commander Graham Rankin.