Zeeliedenherdenking: “Herdenken met hoofd en hart”


Op zaterdag 13 oktober werd de jaarlijkse Zeeliedenherdenking op West gehouden. Zoals gebruikelijk ging er aan de kranslegging bij het Zeeliedenmonument nabij het Groene Strand een samenkomst vooraf in de Westerkerk, waarbij het eilander mannenkoor de West Aleta Singers de muzikale ondersteuning verzorgde. Het thema dit jaar was de ramp met de Queen of Mistley op 3 januari 1880. Bij de poging om 54 Terschellinger bergers van deze gestrande Engelse tweemastschoener af te halen, verdronken vier roeiers en de stuurman van de roeireddingboot.