Werkzaamheden aan fietspaden

Op 24 juni start Hoekstra & Zn. in opdracht van Staatsbosbeheer met werkzaamheden aan drie fietspaden: bij West het pad naar de Griene Pollen vanaf de Longway, het pad van de Griene Pollen naar het Kaapjesplak en om oost het fietspad tussen Formerum aan zee en Lies. De weersverwachting is goed met relatief hoge temperaturen waardoor de schelpenlaag snel kan uitharden.