Weinig hoefgetrappel in Hoorn

Het dagelijks (auto)verkeer is ook op Terschelling duidelijk merkbaar afgenomen. Niet alleen het woon-werkverkeer, maar ook het aantal toeristen op het eiland is tot een minimum gereduceerd. In het verlengde daarvan is het straatbeeld in Hoorn sterk gewijzigd. Daar waar meerdere keren per dag de huifkarren van huifkarbedrijf Terpstra door het dorp reden en groepjes huurpaarden hun weg naar het bos zochten, is het vandaag de dag ‘eng stil’ in het dorp. In de krant van deze week leest u hoe Rients Terpstra en dochter Nienke het ‘nieuwe normaal’ beleven.