WBE Terschelling telt eilander ganzen

Op zaterdagochtend 20 juli hebben de jagers van de WBE Terschelling samen met enkele boswachters de eilander ganzen geteld. Deze lokale telling vindt jaarlijks plaats in het kader van een grote landelijke telling. Op één moment, d.w.z. gedurende één uur, wordt per gebied zo nauwkeurig mogelijk geteld. Afgelopen zaterdag werden er op Terschelling 1087 grauwe ganzen, 105 brandganzen en 52 nijlganzen geteld. De gegevens worden in de landelijke databank van het Faunaregistratiesysteem en bij het SOVON opgeslagen.