Watercrassula aangetroffen op Terschelling


Staatsbosbeheer Terschelling sluit per direct een aantal gebieden op Terschelling in verband met de verspreiding van watercrassula. Watercrassula is een invasieve exoot, een plant die niet van origine in ons land thuishoort en een ernstige bedreiging vormt voor de duinnatuur en voor het watersysteem op Terschelling. Dat de plant nu in nieuwe gebieden is aangetroffen is alarmerend en maakt drastische maatregelen als het afsluiten van gebieden noodzakelijk.