Walking Football bij SCT

Op woensdag 27 februari wordt in de kantine van SC Terschelling een informatiebijeenkomst gehouden over ‘Walking Football’, een voetbalvariant die – volgens de KNVB – aansluit bij de behoefte van de 60-plusser. Het is bedoeld om ouderen te stimuleren om te gaan of te blijven bewegen en het is tegelijkertijd ook een manier om sociale contacten te onderhouden. SC Cambuur is de aanjager van het project bij SC Terschelling.