Voorlopig ontwerp kwelders Terschelling gepresenteerd

De realisatie van open kwelders aan de zuidkant van Terschelling is weer een stap dichterbij gekomen. De zeven betrokken partijen – het programma ‘Naar een Rijke Waddenzee’, de gemeente Terschelling, Rijkswaterstaat, Oerol/Sense of Place, Provincie Fryslân en Staatsbosbeheer en Wetterskip Fryslân – presenteerden afgelopen dinsdagavond in Midsland hun plannen om kwelderrestanten te behouden en nieuwe te ontwikkelen. In het project ligt het accent op de nieuwe natuur en een nieuw landschap met een bijzondere vorm, geïnspireerd op werk van de schilder Pieter Mondriaan, getiteld ‘Pier en Oceaan’.
1567 kwelder