Volkshogeschool in Hoorn luidt noodklok

Om het hoofd boven water te kunnen houden, heeft de Folkshegeskoalle Schylgeralân een verzoek ingediend bij de provincie Friesland voor een financiële bijdrage van € 100.000,=. “Het exploitatietekort is een direct gevolg van de coronacrisis”, legt directeur Amarins Geveke uit. “Afgelopen winter heeft er een grote verbouwing plaatsgevonden. De plannen hiervoor zijn al ver voor de crisis gemaakt en konden worden uitgevoerd binnen de beschikbare kredietruimte. Maar doordat we gedurende een lange periode helemaal geen inkomsten hebben gehad is er nu een probleem ontstaan.”