Vogelwachtseizoen Waddenzee van start

vogelwachterHet is voorjaar en dus is  de broedtijd in het Waddengebied is weer aangebroken. Duizenden vogels zoeken komende tijd een broedplekje. De Waddeneilanden en de omliggende platen zijn belangrijke vlucht- en broedplaatsen. Het is nu dan ook het moment dat vele vrijwillige vogelwachters hun intrek nemen in hutten, keten en posten. Zij monitoren de broedvogels, voeren tellingen uit, bewaken de afgesloten gebieden en geven informatie over het enige natuurlijke Werelderfgoed in Neder- land: de Waddenzee. De Terschellinger bracht een bezoek aan vrijwilliger Gert Jan Blankena, die samen met Masha Cramer van vrijdag 14 tot en met vrijdag 21 april de meest oostelijk gelegen keet bemant.