Veel deelnemers aan Ouderentocht Sint Jan

Foto: Peter van Riessen

Gezeten in twee bussen van Arriva en acht auto’s genoten ruim vijftig ouderen van de jaarlijkse rondrit over het eiland, die het Sint Jans Comité volgens traditie organiseert op de ochtend voorafgaand aan de draverij. Zoals gebruikelijk werd een uitgebreide tussenstop gemaakt bij strandpaviljoen De Branding. Onder het genot van diverse versnaperingen werd men daar getrakteerd op muziek van speelman Piet Smit en een spannende vertelling van Richard van der Veen. Daarna voegde 

wethouder Jeltje Hoekstra zich bij het gezelschap. Rond de klok van 12.00 uur kwam er een einde aan het samenzijn en ging iedereen voldaan huiswaarts.