Veel deelnemers aan de Natuurwerkdag

De jaarlijkse Natuurwerkdag, die afgelopen zaterdag landelijk door Staatsbosbeheer werd georganiseerd, trok ook op Terschelling veel deelnemers. Ruim dertig personen van jong tot oud stroopten onder leiding van boswachter Remi Hougee de mouwen op en gingen, zoals te doen gebruikelijk op de Natuurwerkdag, aan de slag bij de Kooibosjes op Hee. Remi was dik tevreden over de opkomst en de verrichte werkzaamheden. “Er waren handen genoeg om de elzensingel goed onder handen te nemen.”