Update Boschplaatvisie

Nadat de Boschplaatvisie in november 2018 is gepresenteerd op het eiland, heeft de Provincie Fryslân het initiatief genomen verschillende maatregelen verder uit te gaan werken. Met een groep eilanders en wetenschappers is gekeken op welke manier de invloed van de zee en stuivend zand weer terug kan komen op de Boschplaat. Met de resultaten van deze bijeenkomst heeft op 30 september een veldbezoek plaatsgevonden met medewerkers van RWS, SBB, Provincie Fryslân, ecologen, wetenschappers en leden van het Platform Duurzaam Landschap Terschelling. De volgende stap is het opstellen van een projectplan met een planning en een inschatting van de kosten.