Update aanpak watercrassula

De provincie Fryslân, Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân, gemeente Terschelling en deskundigen werken samen aan de aanpak van watercrassula op Terschelling. Het verwijderen van watercrassula in het noordelijk deel van Klein Meisterplak is klaar. De komende weken worden Groot Meisterplak en de slenk tussen Groot Meisterplak en Waterplak aangepakt. De verwachting is dat de watercrassula-besmettingen die nu bekend zijn grotendeels voor het broedseizoen van 2020 verwijderd of afgedekt zijn.