Uitbreiding kudde Exmoors en Galloways

Het begrazingsgebied bij West aan Zee en Eldorado is dit voorjaar uitgebreid met delen van de Noordsvaarder en het Groenplak. Afgelopen week zijn de eerste nieuwe Exmoor pony’s gearriveerd en aan de kudde toegevoegd. Deze week zijn ook nieuwe Galloway runderen aangekomen. Staatsbosbeheer heeft de dieren in opdracht van de Provincie Fryslân aangeschaft om in een groter deel van het duingebied de vergrassing en verruiging tegen te gaan. Deze uitbreiding is dan ook onderdeel van de maatregelen om de invloed van stikstof op de duinnatuur te verminderen.