Uitbreiding begrazing West aan Zee

Het begrazingsgebied rondom West aan Zee en de Longway wordt begin 2020 uitgebreid. In westelijke richting komt straks een deel van de Kroonpolders (een duingebied en beschermd natuurgebied tussen de strandpalen 3 en 8) in zuidelijke richting ten noorden van het Studentenplak en het Groenplak erbij. De uitbreiding gebeurt in opdracht van de provincie Fryslân en moet de negatieve invloed van stikstof op de duinen terugdringen. Afgelopen weekend konden geïnteresseerden tijdens een excursie met Staatsbosbeheer mee het gebied in.