Uit de raadsvergadering

Vorige week woensdagavond vergaderde de gemeenteraad voor de tweede keer openbaar digitaal. De vergadering kende een uitgebreide agenda, die ook nog eens werd aangevuld met twee moties. Met uitzondering van het onderwerp ‘Planvorming Dellewal’, stemde de raad met algemene stemmen in met de door het College ingediende voorstellen. Desondanks werd er uitvoerig gediscussieerd over de verschillende onderwerpen. De vergadering kunt u alsnog bekijken via terschelling.raadsinformatie.nl/ of via TerschellingTV.