Tussenstand Boschplaatvisie

In maart 2017 is Staatsbosbeheer gestart met het opstellen van een visie op de toekomst van de Boschplaat. De eerste fase bestond uit intensieve sessies en excursies met eilanders en toeristen. Omdat er gedurende het proces nieuwe aspecten naar voren kwamen, neemt deze fase meer tijd in beslag dan gedacht. De Boschplaatvisie wordt daarom niet in januari, maar uiterlijk 1 april gepresenteerd aan de Provincie Fryslân en de eilanders.