Terschellinger schoolkinderen schaatsen in Leeuwarden

Foto: Neeke Wassenbergh-Smit

In de afgelopen weken gingen de kinderen van groep 7 en 8 van de eilander basisscholen twee keer, te weten op donderdag 6 en 13 februari, naar Leeuwarden voor het schoolschaatsen en een bezoek aan een museum. Op donderdag 6 februari brachten de kinderen na afloop van het schaatsen een bezoek aan het Fries Natuurmuseum. Op 13 februari werd ervoor gekozen om in het Fries Museum de tentoonstelling over Vikingen of het Verzetsmuseum te bezoeken.