Terschellinger kaatser wint op Vlieland

Vorige week werd op Vlieland de 21e ’Jan van Vlieland Kaatspartij’ georganiseerd, waaraan tien parturen deelnamen. De Terschellinger kaatser Bas Postma uit Landerum maakte deel uit van het winnende partuur, dat verder bestond uit Jorrit Faas uit Dronrijp en Jan Kwast uit Harlingen.