Terschellinger houtzagers verenigen zich

Particuliere houtzagers kwamen vorige week woensdagavond massaal naar de informatieavond die door Staatsbosbeheer en de kersvers opgerichte Terschellinger Houtzagers Vereniging was georganiseerd in ET-10. SBB geeft aan particulieren geen toestemming meer om hout te zagen vanwege een tweetal dodelijke ongelukken vorig jaar in Drenthe. De behoefte onder om hout te zagen blijkt op het eiland echter dermate groot, dat Staatsbosbeheer Terschelling heeft besloten om samen met de particuliere houtzagers te onderzoeken hoe het houtzagen op Terschelling in de toekomst in stand kan worden gehouden. Dit heeft geleid tot de oprichting van de Terschellinger Houtzagers Vereniging.