Stilenbier

De Stilen is naast een woon-zorgcentrum ook een buurtschap waar net als in een dorp van alles gebeurt en waar lief en leed met elkaar wordt gedeeld. Ieder jaar vindt er in februari ‘Stilenbier’ plaats, waar immelsman Willem Mier en de dansers en speelmannen en -vrouwen van de Vereniging Terschellinger Volksdansen zoals gebruikelijk een bijdrage aan leveren. Vorige week donderdagavond gingen een twintigtal dansers na de opening om half acht van start met de eerste drie dansen. Het dansen werd afgewisseld met een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik op het komende jaar.