Steiger bij Ôde Dyk weer ‘zomerklaar’

Afgelopen vrijdagmiddag werd, zoals ieder voorjaar, de steiger van vis- en watersportvereniging De Ôde Dyk ‘te water gelaten’. Er waren een zo’n twintig sterke mannen gemobiliseerd die, samen met Trip/Hek, de diverse onderdelen, waaronder twee drijvende steigerdelen, weer op hun plek bevestigden. Aangezien de steiger inmiddels aan vervanging toe is, zijn er een nieuwe steigeronderdelen besteld. Hiervoor zijn onder meer bijdrages ontvangen van het Iepen Mienskipsfûns en de diverse buurtschappen. Helaas is deze nieuwe steiger dit seizoen nog niet beschikbaar, dus werd afgelopen vrijdag nog één keer de oude steiger geplaatst, zij het met hier en daar een nieuwe plank.