Start duinwerkzaamheden Formerum

Deze week hervat Staatsbosbeheer de natuurherstel-werkzaamheden in de duinen bij Formerum. Tussen de westkant van de Koegelwieck en de oude strandovergang van Lies start Trip/Hek met het plaggen van een duinvallei. Daarnaast worden de stuifkuilen op die plek, waarmee dit voorjaar is gestart, afgerond. In verband met de werkzaamheden wordt de ruiterroute door de duinen ten westen van de Koegelwieck vanaf 2 september omgelegd. De betrokken paardenbedrijven zijn hierover geïnformeerd en ter plekke zorgt Staatsbosbeheer voor duidelijke omleidingsborden.