Staatsbosbeheer start participatietraject ‘Echt Terschelling’

Op maandag 11 april is ‘Echt Terschelling’ van start gegaan; een initiatief van Staatsbosbeheer waarin eilanders én bezoekers nog meer betrokken worden bij – en mee kunnen beslissen over – de recreatie, cultuurhistorie en uiteraard het natuurbeheer in de duinen van Terschelling. Via enquêtes, excursies, klankbordgroepen, een website en Facebook-pagina kan iedereen meepraten, zodat het gebruik en beheer van de natuur op het eiland tot ieders tevredenheid plaatsvindt.