Staatsbosbeheer pakt ‘invasieve exoot’ in duinvallei aan

e70b3347In een plas in de duinvallei bij Midsland aan Zee is in 2013 al het voorkomen van de invasieve exoot ‘watercrassula’ vastgesteld. Deze Nieuw-Zeelandse plant was tot voor kort verkrijgbaar in tuincentra en is waarschijnlijk via een vijver of het leeggooien van een aquarium in de duinvallei terechtgekomen. Watercrassula vormt in een paar jaar dichte matten waar andere planten moeilijk tussen kunnen groeien; ingrijpen in het Natura2000 gebied is dus noodzakelijk. Staatsbosbeheer heeft in overleg met gemeente Terschelling, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân besloten tot een effectieve aanpak: zout water uit zee in de vallei pompen. De watercrassula is daar niet tegen bestand en zal afsterven.