Springtij Forum: ondanks verplichte afstand toch veel sfeer

Het was tot het laatste moment spannend of het door kon gaan, het Springtij Forum dat van donderdag 24 september tot zaterdag 26 september op Terschelling werd gehouden. Maar na een laatste inspectie door de gemeente van het Groepenterrein van Staatsbosbeheer, waar het duurzaamheidscongres zou worden gehouden, stond het licht definitief op groen en konden de vijfhonderd deelnemers, afkomstig uit het bedrijfsleven (van multinational tot start-ups), de wetenschap, overheid en politiek, afreizen naar het eiland om met elkaar van gedachten te wisselen met als thema ‘De kracht van onze stem’.