Smoothie-workshop op OBS ’t Jok

In september vorig jaar ‘overviel’ De Milieubende tijdens het jaarlijkse Springtij Forum vier groepen leerlingen 7/8 op de basisscholen van het eiland. Zij speelden de voorstelling en workshop ‘Word een Terschellinger Milieuheld’. Vervolgens werkten de leerlingen thuis en in de klas allerlei ideeën uit voor hun ideale duurzame eiland. Groep 6/7/8 van OBS ’t Jok won de tweede prijs, de eerste prijs ging naar groep 7/8 van het Hunnighouwersgat in Midsland. Afgelopen maandag gaf vegan-kok Dirkjan Jansen de Jong op ’t Jok, in het kader van de tweede prijs, een inspirerende smoothie-workshop.