Rommelmarkt in De Stilen trekt veel kopers

Ruim voor de openingstijd van de rommelmarkt, die afgelopen zaterdag op het ‘Havenplein’ in zorgcentrum De Stilen op West werd georganiseerd, stonden kooplustigen al bij de voordeur te popelen om naar binnen te gaan.

Ook de rest van de dag had de organisatie, die in handen was van Stichting Vrienden van de Stilen, over aanloop niet te klagen. Ina Sigmond meldde aan het eind van de middag namens de organisatie dat de verkoop het respectabele bedrag van € 2.348,05 had opgebracht.