Restanten zeemijn geruimd door Milieujutter

Afgelopen zaterdag zijn de restanten van een zeemijn uit de Tweede Wereldoorlog van het strand verwijderd door medewerkers van de Milieujutter. Het is waarschijnlijk een Engelse contactmijn. De mijn lag aan de vloedlijn, dicht bij het Drenkelingenhuisje. Het was nog een hele klus om de verschillende delen uit het zuigende zand te trekken, maar met vereende krachten is het toch gelukt. De delen van de mijn zijn geschonken aan het Bunkermuseum.  Foto: Flip Tocila