Regio Deal per flessenpost naar Den Haag

De gemeenteraden van de vijf Waddeneilanden stemden deze week unaniem in met het aanvragen van de Regio Deal De Waddeneilanden. Naast het ‘gewone’ inzenden van het aanvraagformulier, verstuurden de Waddenburgemeesters hun aanvraag op 29 november ook per flessenpost naar Den Haag. De ambitie van de Waddeneilanden is om ook in 2030 nog steeds een levendige eilander gemeenschap te zijn. De Regio Deal-aanvraag vormt een samenhangend totaalpakket ter versterking van de brede welvaart in de regio en zet in op vier thema’s: (personeels)huisvesting in flexibele en circulaire woningbouw, organisatie van zorg en onderwijs, slimme mobiliteit, en werken in en aan circulaire economie.