Plannen voor gasboring zorgen voor onrust op Terschelling

Demonstratie tegen gaswinning op Terschelling

De rust, die in de wintermaanden zo kenmerkend is voor Terschelling, is wreed verstoord door de onlangs in de openbaarheid gekomen plannen van het Nederlandse bedrijf Tulip Oil om naar gas te gaan boren vanaf het eiland dan wel voor de kust in de Noordzee. Op het eiland zijn de afgelopen week diverse informatieavonden georganiseerd. Ook is er een actiegroep opgericht, die onder de naam GasTvrij Terschelling naar buiten treedt. Er zijn raamposters verspreid, er is een Facebookpagina aangemaakt en er is een website in het leven geroepen waarop informatie wordt verstrekt.