Terschelling Nieuws

Delen van scheepswrak onderzocht

Vorige week woensdag kwamen experts van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed naar Terschelling om delen te onderzoeken van het scheepswrak dat onder invloed van de storm Ciara bij paal 10 boven water was gekomen. Burgemeester Bert Wassink en wethouder Sietze Haringa kwamen naar de gemeentewerf aan de Nieuwe Dijk om zich uitvoerig te laten informeren. Maritiem archeoloog Thijs Coenen sprak van een “unieke vondst” en trok de voorzichtige conclusie dat de wrakdelen afkomstig waren van een 25 tot 30 meter lang handelsschip uit de 16e eeuw. “Het is eeuwig zonde dat er ongecontroleerd met het wrak is omgegaan, zodat we het wrak niet op het strand hebben kunnen onderzoeken”, aldus Coenen. 

Sigarenmeetwedstrijd

Foto: Peter van Riessen

Vorige week vrijdagavond, de derde vrijdag in februari, vond volgens traditie de Sigarenmeetwedstrijd plaats. Plaats van handeling was dit jaar café ’t Spyntje in Midsland. Rond acht uur hadden ongeveer zestien mannen en drie dames zich verzameld en om half negen werd door Hans Hartog het startschot gegeven. Zo tegen half tien was de laatste askegel gevallen. Na de deskundige meting van Jacky Hartog bleek dat André Zeijlemaker (@) er het hardst aan getrokken had en de kortste peuk had. Hij moet dus het komende jaar goed op ‘De Paal’ passen. Bij de dames won Japke Horn. 

Evacuatiesysteem van nieuwe veerboot getest

Foto: Edo de Vries

Vorige week woensdag werd het Marine Evacuation System (MES) van Rederij Doeksens nieuwe LNG-catamaran ms Willem Barentsz getest. Onder toezicht van een inspecteur van Lloyd’s Shipping en begeleid door experts van leverancier Survitec werd het systeem aan bakboordzijde van het schip geactiveerd, waarna de glijgoot en het landingsplatform automatisch werden opgeblazen. Vervolgens werd handmatig het tweede vlot geactiveerd. Paul Melles, directeur van Rederij Doeksen, keek tevreden terug op de oefening. “Veiligheid is één van de kernwaarden van Rederij Doeksen. Vandaar dat op de nieuwe schepen ook veel aandacht is voor veiligheid.” 

Verhalenvertellers in Hoorn

Vorige week dinsdagavond werd er heel wat afgewandeld in het donker in Hoorn. Het betrof vijf groepen deelnemers aan ‘Terschelling vertelt’, het door de SET jaarlijkse georganiseerde evenement. Vanuit het startpunt Zonneweelde begaven de groepen zich onder begeleiding van een gids langs een door lampionnen verlichte route naar vijf door het dorp verspreide locaties. Hier werden zij getrakteerd op een al dan niet op waarheid gebaseerd verhaal en een hapje en een drankje. De verhalenroute eindigde in Zonneweelde waar door de deelnemers nog kon worden nagepraat.  

Juttersbloed vloeit in het Wrakkenmuseum

Op de dag af honderd jaar nadat het Amerikaanse vrachtschip West Aleta in een storm boven Terschelling strandde en niet lang daarna in tweeën brak, presenteerden Hanneke Bramer en Jan Machiela in het Wrakkenmuseum in Formerum-Zuid de door hen op de markt gebrachte zoete rode wijn met een port-achtige afdronk onder de naam ‘Juttersbloed’. Tijdens deze avond presenteerde de VVV tevens een nieuwe Jutters-fietsroute, zong René de Beer een jutterslied en hield Lidy Tuil een mini-proeverij. 

Aangespoeld wrak vernield

Vorige week woensdagmiddag is op het Noordzeestrand ter hoogte van paal 10 onder invloed van de storm Ciara een oud scheepswrak met een lengte van ruim acht meter aangespoeld. Dat het een eeuwenoud wrak betrof, kan worden geconcludeerd uit het feit dat de balken van de houten romp met houten pinnen bij elkaar werden gehouden. Helaas werd het wrak bij een – particuliere – poging om het te bergen uit elkaar getrokken. Deze bergingspoging werd afgebroken omdat de gealarmeerde politie snel ter plaatse was.

Wonderfoons voor de Stilen

De tweedejaarsleerlingen Techniek van vmbo ’t Schylgerjouw overhandigden vorige week donderdag 13 februari hun vier zelfgemaakte ‘Wonderfoons’ in fraaie zelf getimmerde kisten aan de bewoners van de Stilen. De Wonderfoon is een oude T65 draaischijftelefoon die is omgebouwd tot een speciaal aangepaste telefoon voor ouderen met dementie. Hiermee kunnen zij oude liedjes beluisteren wanneer ze een nummer draaien op de telefoon. Een mooi gezamenlijk project waarbij jong en oud met elkaar worden verbonden. 

Terschellinger schoolkinderen schaatsen in Leeuwarden

Foto: Neeke Wassenbergh-Smit

In de afgelopen weken gingen de kinderen van groep 7 en 8 van de eilander basisscholen twee keer, te weten op donderdag 6 en 13 februari, naar Leeuwarden voor het schoolschaatsen en een bezoek aan een museum. Op donderdag 6 februari brachten de kinderen na afloop van het schaatsen een bezoek aan het Fries Natuurmuseum. Op 13 februari werd ervoor gekozen om in het Fries Museum de tentoonstelling over Vikingen of het Verzetsmuseum te bezoeken.

Oude ANWB-paddenstoelen gewild op Marktplaats

Vorig jaar werden op Terschelling de wit-rode kappen van de ANWB-paddenstoelen vervangen door nieuwe, groengekleurde exemplaren. Sinds afgelopen zaterdag zijn de deze afgedankte kappen te koop op Marktplaats. Daar blijken ze een grote hit te zijn. De verkopende partij bestaat uit de gemeente Terschelling samen met VVV Terschelling en Staatsbosbeheer. De opbrengst gaat naar een goed doel: een uitkijkpunt voor blinden en slechtzienden op het Kaapsduin.

Aangespoelde torpedo verdwijnt op raadselachtige wijze

Foto: Justin Spanjer

Vorige week dinsdagnacht werd er op het Noordzeestrand ter hoogte van paal 7 een explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het betrof een torpedo van het type Mark 8, waarvan het springstofgedeelte nog in takt was. De vondst werd gemeld bij de politie. Woensdagochtend kwam een team van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) naar het eiland om het explosief eventueel onschadelijk te maken. In verband met hoogwater kon men niet naar de vindplaats. Bij laag water werd een uitgebreid onderzoek ingesteld, waarbij het explosief bleek te zijn verdwenen. Burgemeester Bert Wassink spreekt van een gevaarlijke situatie en deed woensdag dan ook direct een oproep om de verblijfplaats te melden.