Terschelling Nieuws

Oerol ‘spoelt aan’ op Explore the North

Van 22 tot en met 24 november kunnen bezoekers binnen de programmering van het festival Explore the North in Leeuwarden proeven van verschillende werken en onderdelen uit het programma van Oerol 2019 onder de noemer ‘Oerol spoelt aan’. In de binnenstad van Leeuwarden zien bezoekers van het winterse stadsfestival programma’s op verschillende onontdekte locaties.     

Even voorstellen… Heldere Blik, huiswerkbegeleiding

Renata de Haan (45) start op Terschelling per 4 november haar eigen praktijk in huiswerkbegeleiding genaamd ‘Heldere blik’. Scholieren van het vmbo ’t Schylger Jouw kunnen na schooltijd op maandag tot en met donderdag van 15.00 tot 18.00 uur bij haar terecht. “Ik bied een rustige omgeving waar scholieren hun huiswerk kunnen maken. Ik help hen bij problemen of vragen, maar ook met het plannen van het huiswerk voor de verschillende vakken”, aldus Renata. 

AVV verliest van Deinum

Afgelopen zondagmiddag nam AVV het thuis op tegen de mannen uit Deinum. Aan de kant van de bezoekers stond een bekende in de spits: Max Burghgraef, vroeger woonachtig in Midsland en spelend voor SC Terschelling. Er werd pas na de rust gescoord: twee keer voor Deinum en één keer voor AVV, hetgeen resulteerde in een 1-2 nederlaag. 

Terschelling verliest van Warga

Terschelling speelde zondag uit in en tegen Warga. Beide ploegen haalden helaas niet hun gebruikelijke niveau. Warga wist echter vaker te scoren en dus gingen de eilanders andermaal onderuit. Nadat de scheidsrechter affloot stapten beide ploegen met een 3-1 uitslag in het voordeel van de gastheren van het veld af.

Willem Cupido 60 jaar lid van de VTV

Afgelopen zaterdagmiddag kwamen – als verrassing – een aantal VTV’ers in gezelschap van speelman KeesJan Doeksen al zingend via de achterdeur de woning van Willem Cupido in Hoorn binnen. De vier dansparen en de speelman waren naar huize Cupido gekomen in verband met het 60-jarig jubileum van Willem bij de Vereniging Terschellinger Volksdansen. Willem kreeg de felicitaties van voorzitter Rinke Mier, die hem tevens een prachtig boeket bloemen overhandigde. Er werd vervolgens in de tuin gedanst en daarna gezellig nagezeten met een hapje en een drankje.

Overschot aan Vliegdennen en Amerikaanse vogelkers omgezaagd

Staatsbosbeheer is onlangs gestart met het omzagen van vliegdennen en Amerikaanse vogelkersen in het open duin in het kader van beheerplan Natura 2000. Er komen veel jonge dennetjes op in het open duin, terwijl SBB dat open duin juist graag wil behouden voor de vele soorten die hier voorkomen, zoals duinheide, duinviool etc. Ook de Amerikaanse vogelkers dreigt de overhand te krijgen in het duingebied. De vogelkers is een invasieve exoot, die het duin langzaam maar zeker overneemt, en om dat te voorkomen laat SBB de vliegdennen en Amerikaanse vogelkersen, klein en groot, in het open duin omzagen.

Terschellinger boeren protesteren in Den Haag

Een groep Terschellinger boeren kwam vorige week in actie tegen de voorgenomen maatregelen van de regering ten aanzien van het stikstofbeleid. Ze reisden vorige week dinsdag met vijf trekkers vanaf Terschelling naar Den Haag. In de krant van deze week leest u een verslag van de driedaagse tocht. “We hopen dat de regering in Den Haag oren heeft naar de actievoerders, anders staan wij waarschijnlijk snel weer in Den Haag. Het was een lange reis, maar we hadden het er voor over!”, zo besluit Hilda Lok haar verslag. 

Update Boschplaatvisie

Nadat de Boschplaatvisie in november 2018 is gepresenteerd op het eiland, heeft de Provincie Fryslân het initiatief genomen verschillende maatregelen verder uit te gaan werken. Met een groep eilanders en wetenschappers is gekeken op welke manier de invloed van de zee en stuivend zand weer terug kan komen op de Boschplaat. Met de resultaten van deze bijeenkomst heeft op 30 september een veldbezoek plaatsgevonden met medewerkers van RWS, SBB, Provincie Fryslân, ecologen, wetenschappers en leden van het Platform Duurzaam Landschap Terschelling. De volgende stap is het opstellen van een projectplan met een planning en een inschatting van de kosten. 

Milieujutters actief op Terschelling

Voor het 29ste jaar op rij organiseerde Stayokay afgelopen weekend het ‘Milieujutten’ op Terschelling. Zo’n dertig personen, van jong tot oud, verbleven een aantal dagen in de Stayokay op West, waarbij ze hun verblijf combineerden met het opruimen van zwerfafval op het Noordzeestrand. Opvallend was het om te constateren dat de hoeveelheid afval die werd aangetroffen aanzienlijk minder was dan voorgaande jaren.