Terschelling Nieuws

AVV viert 40-jarig jubileum

Dit jaar bestaat AVV, de Aester Voerbal Vereniging, veertig jaar. Na al die jaren is AVV nog steeds een bloeiende vereniging. “Er is veel gebeurd in die veertig jaar,” aldus voorzitter Jan-Willem Zeilstra. “We kenden als club zowel hoogte- als dieptepunten. En al is het ons de afgelopen tijd niet altijd makkelijk gemaakt, we zijn vast van plan ook de komende veertig jaar te blijven bestaan. Op zater-dag 5 september vieren wij ons jubileum. Iedereen die in de loop van de jaren iets met AVV te maken heeft gehad, is welkom.”

Veel talent bij jeugd-tennis toernooi

tok jeugdDe jeugdcommissie van tennisvereniging TOW kan terug kijken op een geslaagd toernooi.
De Terschellinger Open (jeugd)Kampioenschappen werden vorige week vrijdag en zaterdag afgewerkt onder prima weersomstandigheden. Het niveau van de wedstrijden lag hoog en ze waren dan ook mooi om naar te kijken

Motorcoss

Marcel Conijn van het WPM KTM Team heeft in de voorlaatste wedstrijd om het EMX125 kampioenschap in het Belgische Lommel een vijftiende plaats weten te behalen. Tijdens de eerste manche kwam niet goed weg door een schakelprobleem maar wist hij er toch nog een mooie tiende plaats uit te halen. Op zondag werd de tweede manche rond de klok van 12:00 uur verreden. Marcel had dus voldoende tijd om te herstellen van zijn inspanningen van de eerste manche. Helaas kwam Marcel tweemaal ten val en werd hij negentiende. Marcel sloot het weekend af met een vijftiende plaats in het dagklassement.

Harry en Brenda Smit winnen ringstekerij

ringstekenAfgelopen vrijdagavond organiseerde paardenhoudersvereniging ‘et Hossefolk’ een ringstekerij voor aangespannen paarden op het Abt Folkertspad in Hoorn.Er kwamen 22 combinaties aan de start, die elk vier rondes reden. De gemiddelde tijd per rit was 24.03 sec. Harry en Brenda Smit eindigden op de eerste plaats. Zij staken 15 ringen en noteerden een gemiddelde tijd van 19,53 seconden.

Demonstratie KNRM

© jan heuff terschelling 29 juli 2015 zomerdemonstratie knrm

© jan heuff terschelling 29 juli 2015
zomerdemonstratie knrm

Vorige week woensdagmiddag gaven de plaatselijke vrijwilligers van de KNRM een demonstratie van hun kunnen tijdens een oefening op het strand bij West aan Zee. Onder het toeziend oog van enkele honderden toeschouwers die het ‘herfstweer’ hadden getrotseerd gaven de reddingboten Tonijn en Frans Hogewind van station Paal 8, de reddingboot Arie Visser van station West Terschelling en de lifeguards een demonstratie in de woeste branding. Als gevolg van de harde wind stuiterden de boten op de golven en wierpen ze metershoge waaiers van buiswater op.

Boorplan Tulip Oil voor Terschelling in de ijskast

Afgelopen weekend maakte het gas- en oliebedrijf Tulip Oil bekend dat Terschelling, voor wat de boorplannen betreft, een slapend plan is. Dat verklaarde Joost den Dulk, woordvoerder van het olie- en gasbedrijf, desgevraagd tegenover het Dagblad van het Noorden. “Als de minister wanneer ook maar het dossier weer oppakt, gaan wij er vermoedelijk wel mee verder”, aldus Den Dulk. Tulip Oil staakt ook de door Royal Haskoning opgestarte milieueffectrapportage (MER) die nodig is om het winbare veld bij Hoorn te mogen exploiteren.

Paardenreddingboot trekt veel bekijks

Foto: Nicolette van Berkel)Vorige week donderdagavond werd op het Noordzeestrand bij de strandovergang van Oosterend een demonstratie gegeven hoe men in vroeger tijden de roeireddingboot lanceerde. Dit gebeurde met behulp van twaalf Friese paarden, die de kar over het duin en het strand naar de waterlijn trokken. Vervolgens werd de boot met behulp van twee paarden gelanceerd waarna de roeiers de branding trotseerden en heen en weer roeiden voor de kust. Vele honderden nieuwsgierigen waren naar het strand gekomen om de demonstratie te bekijken. Op de donderdagen 6 en 20 augustus en op zondag 27 september zal de demonstratie worden herhaald.
Foto: Nicolette van Berkel)

Herstelplan De Grië

Stichting Herstel De Grië is voornemens om in de nazomer van 2015 een start te maken met de uitvoering van het ‘Herstelplan De Grië’ op Terschelling. Het gebied De Grië, dat gekenmerkt wordt door karakteristieke elzensingels, verkeert in een slechte staat. Slechte afwatering en invloeden van het zoute zeewater in combinatie met weinig onderhoud hebben ervoor gezorgd dat De Grië aan een flinke opknapbeurt toe is. De kern van het herstelplan ligt in het verbeteren van de waterhuishouding en de toegankelijkheid van De Grië, het herstellen van het elzensingel-landschap en de buitendijken van de eendenkooien.

 

Kaatsen

kaatsenAfgelopen zondag kwamen dertig enthousiaste kaatsers bijeen op het kaatsveld achter de kerk in Hoorn, om tijdens de ‘Jaap Bos partij’ uit te maken wie er met de kransen naar huis mocht gaan. Even over elven werd er gestart op vier perken. De zon scheen en zorgde voor een lekker temperatuurtje. Het enthousiaste publiek en fanatieke spel maakte het tot een prachtige dag. Met veel inzet en goed kaatsspel kwamen de parturen Bas Postma en Thomas Miedema in de finale. Hier bleek het partuur Thomas Miedema, Richard Rob en Gerard Lodder te goed voor het partuur Bas Postma, Daniël Rob en Roel Ewouds en werd Thomas uitgeroepen tot koning van de partij.