Ouderwets gezellige Muzikantenavond

De VTV afdeling Hoorn organiseerde afgelopen zaterdag een Terschellinger Muzikantenavond in De Reis in Hoorn. Elke deelnemer of deelnemersgroep speelde drie dansen en één Terschellinger lied, dat door de zaal – De Reis was tot de laatste stoel bezet – werd meegezongen. De avond begon met de muzikanten van VTV Hoorn en eindigde met het optreden van de jonge muzikanten Corné Zorgdrager en Willem Roos. Het muzikale hoogtepunt werd dit jaar verzorgd door Mientje Muijskens (92) en Hans Bolderman.