Ouderwets gezellige muzikantenavond

Voor de vierde keer organiseerde de Vereniging Terschellinger Volksdansen afdeling Hoorn de Terschellinger muzikantenavond. Er traden negentien muzikanten van Terschelling en een oud-Terschellinger, Ane Bakker, op.
Tevens was er een gastoptreden van Arjan Knoop en Lenie Visser, muzikanten van een dansgroep uit Diepenheim. De avond begon om half acht met de muzikanten van VTV Hoorn en eindigde met het optreden van de jonge muzikanten Corné Zorgdrager, Willem Roos en André Abma. Het publiek bestond dit jaar ook uit veel jeugd en deze lieten zien dat zij ook goed kunnen dansen. Het hoogtepunt van de avond werd verzorgd door Mientje Muijskens en Hans Bolderman.