Opleiding vogelwachter Boschplaat afgerond

Foto: Neeke Wassenberg-Smit

Afgelopen maandag ontvingen twintig toekomstige, vrijwillige Boschplaatvogelwachters in de Natuurschuur in Lies hun certificaat ‘Vogelwachter Boschplaat’. De opleiding tot vrijwillige vogelwachter vloeit voort uit de Boschplaatvisie 2050. Hierin geeft Staatsbosbeheer aan de betrokkenheid van eilanders bij de Boschplaat te willen vergroten.