Oorlogstuig uit WOII blootgelegd

Maandagochtend trof de politie naar aanleiding van een melding op het strand een voorwerp aan dat op een explosief leek. Na overleg met specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie werd besloten de vindplaats te markeren in afwachting van de komst van de mensen van dit onderdeel van de krijgsmacht. Nader onderzoek leerde dat het geen explosief betrof, maar vermoedelijk een boei of een zogenaamde ‘drijver’, toebehorend aan een zeemijn van Duitse makelij die werden gebruikt ter verdediging van de kust tijdens de Tweede Wereldoorlog.