Onderzoek naar plastic verontreiniging

Rijkswaterstaat start samen met de Waddenacademie een onderzoek naar de  (middel)langetermijneffecten van de plastic verontreiniging op de Waddenzee als gevolg van de overboord geslagen containers. Hierdoor zijn op de eilandstranden, wadplaten en kwelders onder andere kleine plastic deeltjes aangespoeld. Uit onderzoek moet blijken wat de effecten hiervan zijn op de fauna. Ook moet het onderzoek aantonen welke maatregelen genomen moeten worden om de waarden van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee te behouden en ontwikkelen.