Nieuwste plan B&Y-terrein positief ontvangen

Op de agenda van de raadscommissievergadering van dinsdag 4 oktober jl. stond het nieuwste bouwplan voor het B&Y-terrein op West. Het college is van mening dat deze unieke plek bij het Groene Strand een betere invulling verdient dan de vijf bedrijfsloodsen waarvoor nu een vergunning is verleend. Dit was aanleiding om met projectontwikkelaar Segesta, de eigenaar van het terrein, in gesprek te gaan. Onlangs werd bekend dat het college en Segesta het eens zijn geworden over een nieuwe invulling: de bouw van 25 woningen en appartementen voor zowel permanente bewoning als recreatie.