Nieuwkomers als vrijwilliger op Oerol


Vorige week woensdag was het Wereldvluchtelingendag. In het kader hiervan, én van het project ‘New Faces’, werden op deze dag 35 vrijwilligers met een vluchtelingenachtergrond welkom geheten op Terschelling. Deze zeer gevarieerde groep, bestaande uit personen afkomstig uit Syrië, Afghanistan, Iran, Irak en Venezuela, doet mee aan een project waarbij men als vrijwilliger deelneemt aan Oerol.