Nieuwe inrichting B&Y-terrein dichterbij

De kans dat er op het voormalige B&Y-terrein aan het Groene Strand toch woningbouw komt in plaats van bedrijfsbebouwing is weer groter geworden.
Het college van B&W van Terschelling en projectontwikkelaar Segesta zijn het eens geworden over een nieuwe invulling van dit al jaren braakliggende terrein. Wel is voor de verdere uitwerking goedkeuring van de gemeenteraad nodig. Op 4 oktober staat het op de agenda van de commissievergadering en op 25 oktober neemt de gemeenteraad vervolgens een besluit.