Nieuwe directeur Folkshegeskoalle Schylgeralân

Jacqueline Spendel (49) uit Mantgum wordt de nieuwe directeur van Folkshegeskoalle Schylgeralân op Terschelling. Spendel heeft jarenlange ervaring als leidinggevende en projectmanager in de media, onder andere bij Omrop Fryslân. Ze volgt op 1 augustus 2020 Amarins Geveke op, die na zes jaar de Folkshegeskoalle verlaat.