Lintje uitgereikt aan Lea Ruijg-Attema

Foto: Gemeente Terschelling

Het verrassingsmoment vond al eerder plaats, namelijk op donderdag 23 april. Op die dag vernam de 82-jarige Lea Ruijg-Attema uit West-Terschelling dat zij onderscheiden zou worden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. De daadwerkelijke uitreiking van de versierselen vond vorige week vrijdag plaats. Voordat haar zoon Auke Sil het lintje bij zijn moeder opspeldde, sprak burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld de aanwezigen toe in de raadszaal. “U staat het liefst op de achtergrond, maar dat is vandaag niet gelukt. Nu staat u, zeer verdiend, in het middelpunt van de belangstelling. Ik ben er trots op dat het de koning behaagt u te onderscheiden als Lid in de orde van Oranje Nassau en ik u de versierselen mag overhandigen waarna uw zoon, de RIVM -voorschriften volgend, deze bij u zal opspelden.”