Levendige discussieavond over de toekomst van Terschelling

Vorige week woensdagavond organiseerde de gemeente de eerste van twee discussieavonden over de toekomst van Terschelling. Ruim vijftig belangstellenden waren naar de Driemaster in Midsland gekomen om met elkaar in gesprek te gaan over de Toekomstvisie TS25. Wethouder Teun de Jong benadrukte het belang om te horen wat eilanders vinden van de toekomstvisie. “Maak van je hart geen moordkuil. Elkaar de ruimte geven om met verschillende meningen te komen vind ik belangrijk. Iedereen heeft de mogelijkheid om in de komende zes weken inspraakreacties te geven op deze toekomstvisie.”